Kings Pleasure realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. „System automatyzacji wielopoziomowego planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz kompleksowego zarządzania błędami powstałymi przy produkcji gier na platformy cyfrowe” dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie systemu automatyzacji wielopoziomowego planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz kompleksowego zarządzania błędami powstałymi przy produkcji gier na platformy cyfrowe - narzędzia optymalizującego proces tworzenia gier w produkcjach studia Kings Pleasure.

 

Wartość projektu: 1 000 000 PLN

Wartość dofinansowania: 800 000 PLN